МЕНЮ
КАТАЛОГ
Назад
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
 
 
 
0
Главная Электрика Электрощетки.

Электрощетки.

ФИЛЬТР
Товаров на странице:
 
Товар
Параметры
Цена
Кол-во
Купить
12,5х32х40 К1-3 НК-2 Э41 7П4 Быстрый просмотр
Артикул: нет
Все параметры
1
Количество:
12,5х32х65 К2-3 Быстрый просмотр
Артикул: нет
Все параметры
1
Количество:
12х32х27 К8-3 Быстрый просмотр
Артикул: нет
Все параметры
1
Количество:
15х20х22 К-14 М68 Быстрый просмотр
Артикул: нет
Все параметры
1
Количество:
16х15х32 ЭГ-4Т Быстрый просмотр
Артикул: нет
Все параметры
1
Количество:
16х25х32 К1-3 НК-2 5П2 ЄГ-71 Быстрый просмотр
Артикул: нет
Все параметры
1
Количество:
16х25х32 К1-3 Быстрый просмотр
Артикул: нет
Все параметры
1
Количество:
16х25х32 К1-7 ЭГ-41 Быстрый просмотр
Артикул: нет
Все параметры
1
Количество:
16х25х35 К1-2 ЭГ14 7В1 Быстрый просмотр
Артикул: нет
Все параметры
1
Количество:
16х25х40 К1-8 НК-2 7П2 ЭГ-74 Быстрый просмотр
Артикул: нет
Все параметры
1
Количество:
16х25х40 К1-2 ЭГ14 Быстрый просмотр
Артикул: нет
Все параметры
1
Количество:
16х30х41 К1-3 ЭГ-4 6В2 Быстрый просмотр
Артикул: нет
Все параметры
1
Количество:
  ЭЛ.ЩЁТКИ        
  марка         размер            тип       накладка наконечник диам.канатика длина канатика кол.-во
1                   10х12,5х32         К4-2       5В1 1,5 50 6+8
2                   12,5х32х65         К2-3        НК-3 7В2 2,5 100 44
3 ЭГ-43         25х30х40            К1-3         НК-5 7П2 3,5 110 45+15хз
4                   10х16х25           К4-2 6В1 1,5 85 58
5 М-50           15х25х32           К1-3 5П2 2 45 53
6 ЭГ-4Т         15х16х32           К1-3          НК-2 6П2 2,5 100 18
7 ЭГ-14         16х32х40           К1-3          НК-2 6П2 2,5 110 26+15
8 ЭГ-41         16х25х32           К1-7          НК-2 5П2 2 110 24+14
9 ЭГ-14         16х25х35           К1-2          НК-2 7В1 3 110 3+
10                   12х27х32           К8-3           6ПГ2 3 50 5
11 ЭГ-14         16х25х40           К1-2          НК-2 5В2 1,5 110 10
12                   16х25х32           К1-3  7П2 2,5 70 8+
13 ЭГ-4           16х30х41           К1-3          НК-2 6В2 2 120 2
14                2/10х32х42           К1-8          НК-6 6ПГ4 2 100 1
15 ЭГ-74         16х25х40           К1-8          НК-2 7П2 2 100 1
16 Э-41        2/12,5х32х40        К1-8          НК-2 7П4 1,5 120 1
17 74К14-1   2/15х30х45           К1-8          НК-2 7П4 3 120 2
18 ЭГ-4Т         10х12,5х32        К4-2          - 6В1 1,5 120 4
19 ЭГ-4Т         10х12,5х31        К4-2          -  5В1 1,5 55 7
20 ЭГ-4Э         8х10х35            К1-4         -     5ВГ1 1 40 6
21 ЭГ-74К(1421-3)   6,25х25х40   К1-8       НК-3 5В4 1,2 85 32
22 ЭГ-4           10х12,5х24        К4-2          - 6В1 1,2 55 16
23 ЭГ-4           10х12х33          К1-2           - 5В1 1,5 75(13 бус) 8
24 Э-41           20х32х40          К1-3           НК2 5П2 3 120 4
25 Э-41           20х32х40          К1-3           -  7П2 3 120 2
26 RE59W       10х20х25          К1-1           -   6П1 2 110 24
27 М68            10х20х25          К-11          -  5В1 2,5 60 1
28 М68            16х32х25          К1-7         - 8ПГ2 2,5 80 58
29 ВР-14         20х32х41          К1-7          НК-2 9П2 3 150 3
30 ЭГ-71         16х25хх32         К1-3         НК-2 5П2 2 140 8
31 Е35             10х20х25         К1-2          - 7П1 2 65 35
32 Е35             10х35х25         К1-1          - 7П1 3 65 6
33 ЭГ-4Э         30х30х40,5       К1-3         НК-5  6П2 3 120 57
34 ЕГ21           20х32х40          К1-3         - 5П2 2,5 120 16
35 Е43 S+E      10х20х25         К4-2         - 4П1 2,5 50 2+2
36 Е-18            5х15х17           К14-1       -  -  1,5 45 26
37 М68             15х20х22         К-14         -  -   -   -  17+21
38   -                10х16х25         К4-2         -       -  1,5 85 2
39  -                  6,3х8х17         К14-1       -    -  1 50 10
40 ЭГ-8             5х20х25          К1-7        -   5ФГ2 1 65 7
41  -                  8х32х32          К2-3        НК4 7ПГ2 2 55 2
42  -                  20х32х40,5      К1-3        -  6ПГ2 3 65 4
43 Е43 S+E       20х32х40         К1-3        - 8Д2 2,5 85 6+6+10
44 ЭГ14            10х12,5х26      К1-2        -  5ВГ1 1,5 75 21
45 ЭГ-71         2/5х25х32          К1-8        НК-2 6П4 1,5 120 57
46 ОМГ             10х20х39         К1-2      кембрик 5В2 1,5 110 37
47 ЭГ-14           20х32х41         К1-3        НК-1 6П2 3 120 2
48 ЭГ-14           20х32х41         К1-3        НК-2 9П2 3 150 5
49 О-41             20х32х40         К1-3        НК-2 5П2 3 120 5
50 Е-35             16х32х32         К1-3         - 7В2 2,5 70 16
51 М68              10х20х25         К1-1    кембрик    5В1 2 65 16
52 ЭГ-14           16х32х40         К1-3        НК-2 5П2 2,5 111,5 11
53 ЭГ-4Э          10х17х26         К1-2         - 6В1 1,5 45 11
54 ЭГ-14           16х32х40         К1-3        НК-2 5П2 2,5 110 10
55 ЭГ-14           6х32х40,5        К1-3        НК-2 6П2 2,5 110 7
56 Е-13             20х32х40         К1-7        - 9ПГ2 2,5 70 9
57 Е-13             20х32х40         К1-7        - 6ПГ2 2,5 70 4
58 М68              16х32х25         К1-3       - 8ПГ2 2,5 80 54+1
59 М30              12,5х25х32      К1-3    кембрик 6П2 2 45 3
60 ЭГ-8              5х20х25          К1-3 5ФГ2 1 50 8+1
61 ЭГ-50            8х22х25,5       К4-2     изоляция 5ФГ1 2 45 5
62 Е35               20х25х32        К1-3 7Д2 3 100 31+1
63 Е35               20х25х32        К1-3 7В2 3 110,5 76
64 ЭГ-4Э           12,х25х40       К1-2        НК-2 6В1 2,5 110 1
65 ЭГ-4Э            16х25х32       К1-3        НК-2 5П2 2 110 1
66 ЭГ-4Э           30х30х42        К1-3         7П2 3 120 1+ООО
67 ЭГ-8              6,5х10х15   канатик с пруж 30 2
68 ЭГ-4              10х12,5х31,5  К1-1(бусы)     75 12
69 Э-41             25х30х40,5     К1-3     НК-5   7 120 50
70 73210-1        15х30х45        К1-3     НК-2   6 110 74
71 ЭГ-74           16х32х40,5     К1-3      НК-2   6 85 15
72          
73 ОЭГ-71         16х25х32       К1-3      НК-2   5 135 3
74 ЕК-80           10х20х25       К4-2 В   70 8
75                    12х32х27       К8 ПГ 6 50 в изоляции 8
76 74К            12,5х25х30     К1-3      НК-2 ПГ д=6  отв. 90 8
77 Э-74           12,5х25х40     К1-3      НК-2 В 7 120 8
78 Э-41           16х32х40       К1-3      НК-2   5 110 9
79 ЭГ-14          16х32х40       К1-3     НК-2   5 110 8
80 ЭГ-2           7,5/4,5х21х20  К23-1 2щётки с 1 провод   140 3пары
81 ЭГ-14        25х30х40,5      К1-3     НК-5   6 120 38
82 Э-41         25х30х40,5      К1-3      НК-5   6 115 3
83 Э-41         12х25х50        К2-2   В 6 100 9
84 ЭГ-74       16х32х40       К1-3 В 7 100 6
85 74К+5131   15х30х45     К1-3      НК-2 двойные 6 110 5
86 ЭГ-14       16х32х40      К1-3      НК-2   5 115 30
87 ЭГ-14      16х32х40       К1-3      НК-2   5 105 6
88 ЭГ-14       12,5х32х32   К1-6 Д  2,5 100 4+ооо
89 ЭГ-74       12,5х32х40,5  К8-3     НК-2 д=6мм 2 120 40
90 ЭГ-14       10х16х26     К8-5        НК-1  бусы д=5мм 1,5 100 3
91 ЭГ-4       10х12,5х31                          бусы д=5мм 1,5 85 4
92 ЭГ-4Э     10х12х32     д=6мм 1,5 55 2
93 ЭГ-4Э      8х10х25    К1-2     д=5мм 1 45 3
94 ЭГ-14      12х16х12   К8-5      НК-1 д=5мм 1,5 90 7
95 ЭГ-14      15х30х40   К8-3    НК-2 д=6мм 2 120 2пары
96 ЭГ-4       15х30х40    К1-3    НК-2 д=6мм 2,5 120 1пара
Гарантии и возврат
Только оригинальная продукция